Ambassade van België in Tsjechië
Home Waarschuwing voor sociale media / "love letters" / Oplichting via internet

Waarschuwing voor sociale media / "love letters" / Oplichting via internet

Het gebeurt dat landgenoten slachtoffer worden van oplichting, voornamelijk via internet.

Hierbij gaat het vaak om onechte liefdesrelaties/vriendschappen die zijn ontstaan op basis van een contact via internet (datingsites,…). Vaak verloopt dit als volgt:

  • Een reeks e-mails worden uitgewisseld met een dame, die vervolgens voorstelt om haar correspondent in België te ontmoeten.
     
  • De dame vraagt om geld op te sturen via organisaties zoals Western Union met het oog op de betaling van zogenaamde onkosten (voor een vliegticket naar België, voor het bekomen van een visum, enz). Soms zijn de voorgestelde bedragen onrealistisch hoog.
     
  • Het komt ook voor dat de dame in kwestie, na een eerste betaling te hebben ontvangen, zegt dit geld te hebben “verloren”, waarna ze vraagt om opnieuw een gelijkaardig bedrag op te sturen.
     
  • Ook kunnen valse e-mailadressen gebruikt worden, vb. namens de Belgische ambassade, of kunnen adressen van andere Belgen misbruikt worden.

Indien u met dergelijke of gelijkaardige vragen zou worden geconfronteerd, dan raadt de ambassade ten zeerste aan om de grootste voorzichtigheid aan de dag te leggen en om in geen enkel geval geldsommen op te sturen. Het wordt ook ten stelligste aangeraden om bij de minste twijfel onmiddellijk alle contacten met de correspondent te verbreken. Meer dan waarschijnlijk bent u in dat geval een doelwit voor oplichting via internet.

Aan landgenoten die reeds het slachtoffer zijn geweest van dergelijke praktijken wordt aangeraden om hierover klacht neer te leggen bij de politie. Misdrijven op of via het internet kunnen ook online worden gemeld via de website www.ecops.be (externe link). Het staat u eveneens vrij om hierover de Ambassade van Tsjechië in Brussel te informeren.